ארכיון רביד ספריות עירוניות

גרפיקה ללא תיאור

ספריות עירוניות


ספריית המחל"ש הינה רשת ספריות תנועתית הכוללת, בשלב זה, את ספריית מרכז ההדרכה במרכז התנועה, ספריית רביד, ספריית אשבל, ארכיון רביד, ספריית באר שבע והספרייה פדגוגית לחינוך, חינוך בלתי פורמאלי והכשרת מורים .

בספרייה המרכזית ברביד ובספריית מרכז ההדרכה ישנם חדרי ישיבות, פינות עבודה מקוונות, מקום לעיון וצילום.

בכל הספריות ניתן לעיין בספרים, לצלם במידת הצורך, לעבוד על החומרים, להשאיל ספרים (למנויים בלבד) ולקיים פגישות צוותים.

רשימת אחראי ספריה: